Zasłona lęku – na co Polacy najbardziej chorują i jak się z tym mierzą?

Zasłona lęku – na co Polacy najbardziej chorują i jak się z tym mierzą?

Podczas XVIII Forum Organizacji Pacjentów (FOP), zaprezentowany został interesujący raport o tytule „Polki i Polacy, a choroby i zdrowie”. Twórcami tego dokumentu są specjaliści z Ośrodka Badań Socjomedycznych oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W omawianym raporcie, ważnym aspektem były strachy związane z chorobami oraz postawy zdrowotne obywateli naszego kraju.

Raport ukazuje, że najbardziej lękającymi się Polaków chorobami jest nowotwór, udar mózgu i Alzheimer. Niezależnie od różnic starościowych, miejsc zamieszkania czy płci społeczeństwa, nowotwór jest jednym z największych strachów, które dotykają 62% badanych. Obawy przed udarem mózgu ma 51% respondentów, natomiast lęk przed Alzheimerem deklaruje 47% badanych osób.

Na dalszych pozycjach znajdują się obawy Polskiego społeczeństwa przed depresją i otyłością. Jednocześnie, najmniej strachu budzą zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi, takimi jak grypa, COVID-19 czy HIV1.

W kontekście konfrontacji z chorobą, badani najbardziej boją się utraty pełnosprawności, straty dochodów oraz zależności od innych ludzi. Wśród innych obaw znajduje się również strach przed przedwczesnym odejściem oraz samotnością.

Chociaż istnieje wysokie poczucie zagrożenia chorobami wśród Polaków, nie zawsze przełożone jest to na odpowiednie decyzje i działania prozdrowotne. Jak pokazuje raport, Polacy rzadko podejmują konkretne kroki, aby zapobiegać ryzyku wystąpienia poważnych chorób. To podkreśla znaczenie edukacji zdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia w celu zmniejszenia ryzyka chorób i poprawienia jakości życia obywateli.