Zezwolenie na budowę elektrowni jądrowej w regionie konińskim przyznane dla PGE PAK Energia Jądrowa

Zezwolenie na budowę elektrowni jądrowej w regionie konińskim przyznane dla PGE PAK Energia Jądrowa

Podmiotem, który uzyskał kluczowe zezwolenie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska na realizację budowy elektrowni jądrowej na terenie regionu konińskiego, jest PGE PAK Energia Jądrowa. To zezwolenie daje firmie światło zielone do przystąpienia do prac budowlanych w wyznaczonym miejscu, a także potwierdza, że planowany projekt jest zgodny z celami polityki energetycznej naszego kraju.

Wniosek skierowany przez PGE PAK Energia Jądrowa zawierał zestawienie kluczowych informacji na temat projektowanej elektrowni, która ma być oparta na sprawdzonej i bezpiecznej technologii APR1400. Zgodnie z założeniami, dwie jednostki reaktorów o łącznej mocy 2800 MW mają dostarczać co roku 22 TWh energii, co stanowi 12% aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, podkreśla, że stabilność energetyczna to fundament funkcjonowania państwa i w obliczu wyzwań transformacji energetycznej, tylko energia jądrowa może gwarantować stabilne podstawy. Jak zaznaczył, nie chodzi jedynie o dostęp do taniej i czystej energii, ale również o ogólny rozwój gospodarczy kraju. Projekt PGE PAK Energia Jądrowa, realizowany we współpracy z Koreą w Pątnowie, idealnie wpisuje się w rządowe plany. Kluczowe zezwolenie na ten projekt dodatkowo to potwierdza.

Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski, zaznacza, że uzyskane zezwolenie jest niezbędne do budowy elektrowni jądrowej i pozwala na przejście do kolejnych etapów inwestycji. Przyznane zezwolenie niespełna 13 miesięcy po podpisaniu listu intencyjnego świadczy o zaangażowaniu i dobrej współpracy wszystkich uczestników projektu oraz potwierdza realność ambitnego planu uruchomienia pierwszego bloku elektrowni do 2035 roku.

Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz ZE PAK i przewodniczący Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa, wyraził satysfakcję z uzyskanego zezwolenia, które umożliwi kontynuację prac nad projektem budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie. Podkreślił, że ta inwestycja to szansa dla Polski, regionu i przede wszystkim dla nas, Polaków – bo energia jądrowa to stabilna, czysta i tania energia dla polskich rodzin i firm na kolejne kilkadziesiąt lat.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska umożliwia PGE PAK Energia Jądrowa przejście do następnego etapu realizacji inwestycji, tj. badania środowiskowe i lokalizacyjne, przygotowanie studium wykonalności projektu oraz kontynuację rozmów na temat finansowania inwestycji.

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. to spółka celowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. PGE i ZE PAK posiadają po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie.