Badanie CBOS ukazuje dominujące negatywne emocje Polaków wobec obecnej sytuacji w kraju

Badanie CBOS ukazuje dominujące negatywne emocje Polaków wobec obecnej sytuacji w kraju

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło analizę, z której wynika, że 42% badanych Polaków przeżywa frustrację w kontekście aktualnych wydarzeń w naszym kraju. Zaskakująco, najwięcej zadowolenia z panującej sytuacji czerpią osoby popierające Koalicję Obywatelską (37%), podczas gdy najmniej zadowolonych jest 5% wyborców Konfederacji. Wyniki sondażu „Co teraz czują Polacy?” pokazały także, że aż 52% osób sympatyzujących z Lewicą odczuwa zażenowanie.

CBOS przeprowadziło szczegółowe badanie, pytając respondentów o ich emocje powiązane z obecnymi wydarzeniami w Polsce. Każda osoba badana miała do wyboru 15 różnych emocji, które były prezentowane w losowej kolejności podczas każdego wywiadu.

Ankieta CBOS ujawniła, że na pierwszych ośmiu miejscach rankingu emocji towarzyszących Polakom w kontekście obecnej sytuacji w kraju, przeważają stany negatywne. Wyróżnić można tutaj trzy dominujące uczucia: frustrację i niecierpliwość (42%), strach i niepokój (40%) oraz wstyd i zażenowanie (36%).

Dodatkowo, 31% badanych odczuwa bezradność, 26% gniew, a 22% jest przygnębionych. Uczucie zmęczenia zgłosiło 21% respondentów. Jedynym neutralnym uczuciem na tej liście, które wskazało 25% badanych, było zaskoczenie.

Radość, zadowolenie i szczęście zostały wskazane przez 18% ankietowanych. Uczucie ulgi i odprężenia wyraziło 16% Polaków. Odraza towarzyszy 15% respondentów, natomiast 9% z nich czuje się upokorzonych.