Demencja: Nagłe zmiany w mobilności mogą być pierwszym sygnałem ostrzegawczym

Demencja: Nagłe zmiany w mobilności mogą być pierwszym sygnałem ostrzegawczym

Coraz więcej osób na świecie doświadcza skutków chorób otępiennych. Często kojarzy się demencję z problemami pamięciowymi, utrudnioną koncentracją czy trudnościami w doborze słów. Jednakże, wcześniejsze symptomy mogą się znacznie różnić i niekoniecznie muszą być powiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem mózgu.

Demencja nie jest jednostką chorobową, ale postępującym procesem degeneracji mózgu, który prowadzi do utraty zdolności poznawczych. Symptomatologia demencji jest zróżnicowana, obejmując kwestie pamięciowe i koncentracyjne, zaburzenia mowy oraz zmiany w zachowaniu i osobowości. Większość ludzi kojarzy demencję ze spadkiem psychicznego zdrowia, jednak pierwsze oznaki choroby mogą dotyczyć stanu fizycznego pacjenta.

Specjaliści podkreślają, że do pierwszych alarmujących objawów mogą należeć zmiany w mobilności osoby dotkniętej demencją. Dr Tim Rittman, neurolog i neuropatolog z Uniwersytetu Cambridge, zauważa, że pacjenci z demencją mogą wykazywać odmienne wzorce poruszania się, a także problemy z koordynacją i utrzymaniem stabilności.

„Różne typy demencji mogą prowadzić do pojawienia się problemów związanych z ruchem. Mogą one wystąpić znacznie wcześniej niż kłopoty z pamięcią czy logicznym rozumowaniem” – podkreśla w swoim artykule dla Alzheimer’s Research UK. „Symptomy, na które warto zwrócić uwagę, obejmują m.in. zmiany w sposób chodzenia, trudności z koordynacją, narastającą niestabilność czy sztywność kończyn” – dodaje.

Wiele typów demencji wiąże się z widocznymi problemami z poruszaniem się. Przykładem są tu otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie czołowo-skroniowe (FTD). W tym drugim przypadku, sztywne i powolne ruchy mogą wyglądać podobnie do tych obserwowanych u osób cierpiących na chorobę Parkinsona.

Choroby otępienne stały się jednym z największych problemów zdrowotnych współczesnego świata. Obecnie na te choroby cierpi około 55 milionów osób na całym świecie, przewiduje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 152 milionów. W Polsce dotyczy to 400-500 tysięcy mieszkańców, z czego najpowszechniejsza jest choroba Alzheimera, obejmująca 60-70% przypadków.

Choroby otępienne najczęściej dotykają osoby po 65. roku życia. Czynniki ryzyka są często niezależne od naszej woli (genetyka, wiek, występowanie chorób w rodzinie), ale część z nich jest powiązana ze stylem życia, w tym zbyt dużą ilością przetworzonej żywności w diecie, nadużywaniem alkoholu, brakiem aktywności fizycznej, stresem i izolacją społeczną.