Leki przeciwcukrzycowe i odchudzające mogą wpływać korzystnie na zdrowie psychiczne pacjentów

Leki przeciwcukrzycowe i odchudzające mogą wpływać korzystnie na zdrowie psychiczne pacjentów

Badania nad środkami stosowanymi w walce z otyłością, takimi jak Ozempic, Wegovy czy Saxenda, wykazały, że mogą one mieć pozytywny wpływ nie tylko na redukcję masy ciała, ale także na stan psychiczny pacjentów. Wyniki tych badań sugerują, że leki te mogą zmniejszać objawy depresji i lęku. Niewątpliwie jedno z tych leków wyróżnia się szczególnie pozytywnym działaniem.

Te nowoczesne środki na odchudzanie, które początkowo zostały stworzone do walki z otyłością, cieszą się coraz większą popularnością. Leki takie jak Ozempic, Wegovy czy Saxenda są coraz częściej używane w celu osiągnięcia idealnej sylwetki. Mimo że ich ceny są wysokie i nie są refundowane na terenie Polski, to popyt na nie nieustannie rośnie. Dodatkowym atutem tych medykamentów jest ich pozytywny wpływ na zdrowie serca, czego dowodzą wyniki badan.

Jednakże istnieją pewne kontrowersje dotyczące tych leków. Zarówno amerykańska agencja Food and Drug Administration, jak i Europejska Agencja Leków badały doniesienia o próbach samobójczych i samookaleczeniach u pacjentów przyjmujących te leki. Zgłoszenia te są jednak dalej analizowane, a wstępne dane z badania przeprowadzonego przez FDA nie potwierdzają bezpośredniego związku.

Z drugiej strony, według danych amerykańskiego National Institutes of Health, osoby przyjmujące semaglutyd, składnik leków Wegovy i Ozempic, rzadziej doświadczały myśli samobójczych w porównaniu do osób przyjmujących inne leki na cukrzycę i odchudzanie.

Nowe badania sugerują, że nowoczesne leki na odchudzanie mogą przynosić korzyści dla zdrowia psychicznego. Do takich wniosków doszła firma Epic Research, która przeanalizowała dokumentację medyczną 4 milionów pacjentów. Wyniki tej analizy wykazały, że osoby przyjmujące leki na cukrzycę lub odchudzanie rzadziej doświadczały objawów lęku i depresji. Biorąc pod uwagę grupę 3 milionów pacjentów z cukrzycą, prawie każdy lek GLP-1 (agonista receptora glukagonopodobnego peptydu typu 1) miał ten sam efekt.

Wyniki te były szczególnie zauważalne w przypadku osób przyjmujących lek Mounjaro firmy Lilly, sprzedawany również na otyłość pod nazwą Zepbound. Za tym lekiem pod względem skuteczności plasują się leki zawierające semaglutyd.

Pomimo tych odkryć, eksperci zwracają uwagę na fakt, że analiza dokumentacji medycznej nie zastąpi rzetelnych badań klinicznych. Jednakże mogą one dostarczyć cennych informacji dla naukowców badających kwestie zdrowia psychicznego i otyłości. Szacuje się, że około 43% dorosłych Amerykanów cierpiących na depresję jest również otyłych, a ryzyko otyłości rośnie wraz z nasileniem objawów depresji.

Wcześniejsze badania sugerują, że objawy depresji mogą ustępować wraz ze spadkiem masy ciała, niezależnie od metody jej redukcji. Teraz naukowcy muszą odpowiedzieć na pytanie, czy poprawa stanu zdrowia jest rezultatem utraty wagi, czy też bezpośrednim działaniem leków takich jak Ozempic, Wegovy i Zepbound na poziom hormonów w mózgu. Prawdopodobnie prawda leży gdzieś pośrodku.