Pełne zrozumienie totalnej biologii: jej teorie, zalety i potencjalne zagrożenia

Pełne zrozumienie totalnej biologii: jej teorie, zalety i potencjalne zagrożenia

Teoria medycyny niekonwencjonalnej, związana z totalną biologią, zakłada, że każda dolegliwość zdrowotna wynika z nierozstrzygniętych i nieświadomych konfliktów emocjonalnych, które mają swoje korzenie w przeszłości. W niniejszym artykule zapraszamy do analizy totalnej biologii, jej unikalnych teorii dotyczących różnych chorób, a także potencjalnych korzyści i ryzyka, które mogą wynikać z tego specyficznego spojrzenia na zdrowie i postępowanie w obliczu choroby.

Zgodnie z założeniami totalnej biologii, podstawowym źródłem problemów zdrowotnych są konflikty psychiczne. Ta filozofia uważa, że nasze ciało jako żywy organizm ma instynktowne dążenie do przetrwania i zrobi wszystko, aby osiągnąć ten cel. Totalna biologia wprowadza zupełnie inny punkt widzenia na zdrowie i życie, patrząc na nie przez pryzmat naszej świadomości.

Concept recall healing, czyli „przywoływanie uzdrowienia”, jest integralną częścią totalnej biologii. Została ona sformułowana przez francuskiego doktora Claude’a Sabbatha i opiera się na ideach zawartych między innymi w nowej medycynie germańskiej, biologicznych prawach natury i psychogenealogii. Dr Gilbert Renaud jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób propagujących teorie totalnej biologii.

Według totalnej biologii, choroba nie jest wynikiem błędu natury, lecz raczej najlepszym rozwiązaniem, jakie mózg może zastosować, aby utrzymać ciało przy życiu w obliczu nieuświadomionych konfliktów wewnętrznych. Tak więc za każdym razem za chorobą stoi jakiś emocjonalny konflikt. Każda dolegliwość, której doświadcza nasze ciało, jest adaptacją do specyficznych warunków. Biologia totalna postrzega chorobę jako biologiczną korzyść, która chroni organizm przed zagrożeniem śmiercią.

Totalna biologia głosi pełne zaufanie do mechanizmów zarządzania ciałem i umysłem. Zgodnie z tą teorią, mózg nigdy nie popełnia błędu, a choroba jest jego strategią radzenia sobie z kryzysową sytuacją – jest to dowód na doskonałą adaptację biologiczną. Choroba staje się więc sygnałem ostrzegającym o bardziej poważnych problemach w organizmie, które wymagają natychmiastowej interwencji.

Podsumowując, zgodnie z totalną biologią, choroba jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej – częścią problemu, który jest widoczny dla naszej świadomości. Pozostałe 90% problemu jest ukryte w naszej nieświadomości i podświadomości. Bez uświadomienia sobie tych prawdziwych przyczyn problemu, niemożliwe jest pełne uwolnienie się od nich i wyleczenie choroby.