Przeprowadzenie kontroli zwolnień lekarskich – priorytetem ZUS

Przeprowadzenie kontroli zwolnień lekarskich – priorytetem ZUS

Niedawno Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) skierował swoje działania na nadzór nad prawidłowością korzystania z zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych. Celem przeprowadzanych kontroli jest sprawdzenie, czy zwolnienia chorobowe są wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami. Rezultaty tych działań okazały się dość zaskakujące.

Kontrole przeprowadzane przez ZUS są kluczowym elementem systemu ubezpieczeń społecznych, mającym na celu eliminację wszelkiego rodzaju nadużyć. Cel tych działań to zapewnienie, że świadczenia chorobowe otrzymują faktycznie potrzebujący. ZUS realizuje dwa główne rodzaje kontroli zwolnień lekarskich: jedna odnosi się do warunków korzystania ze zwolnienia, druga natomiast dotyczy procesu orzekania o tymczasowej niezdolności do pracy.

Podczas kontroli, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych starają się ustalić, czy osoba przebywająca na zwolnieniu nie podejmuje jakiejkolwiek formy pracy zarobkowej lub innej aktywności sprzecznej z celem zwolnienia. Jeżeli ZUS stwierdzi nieprawidłowości, ma prawo zablokować wypłatę świadczenia chorobowego, a nawet zażądać zwrotu już przekazanych funduszy.

Pod koniec ostatniego roku ZUS przeprowadził kontrolę dotyczącą zwolnień lekarskich na terenie całego kraju. W wyniku tej operacji sprawdzono niemal 29,5 tysiąca zwolnień lekarskich. Kontrola wykazała wiele przypadków nadużyć – około 13% osób straciło prawo do zasiłku chorobowego, co skutkowało cofnięciem świadczeń o wartości ponad 6,6 miliona złotych.

Zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane L4, jest dostępne dla każdej osoby pracującej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, która regularnie opłaca składki zdrowotne. L4 gwarantuje otrzymanie 80% wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji związanej z ciążą, kiedy pracownica ma prawo do pełnego wynagrodzenia. Celem zwolnienia lekarskiego jest umożliwienie pacjentowi skoncentrowania się na procesie leczenia i odzyskiwaniu zdrowia.