Specjalista chirurgii onkologicznej alarmuje: Liczba złośliwych nowotworów wciąż wzrasta

Specjalista chirurgii onkologicznej alarmuje: Liczba złośliwych nowotworów wciąż wzrasta

Profesor Wojciech Polkowski, stały chirurg onkologiczny i kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 1 w Lublinie (USK1), wyraził w piątek swoje obawy dotyczące ciągłego wzrostu liczby przypadków nowotworowych. Według jego analizy, potrzeby w zakresie leczenia onkologicznego będą rosły, będąc skorelowane z rosnącą liczbą osób cierpiących na raka. Mimo to, zauważył istotne postępy w walce z niektórymi typami chorób onkologicznych.

Podczas konferencji prasowej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, profesor Polkowski przyznał, że walka przeciwko rakowi jest procesem ciągłym i niekończącym się. Zwrócił uwagę na rosnący trend liczby złośliwych nowotworów, co jego zdaniem powoduje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie onkologii i dziedzin pokrewnych, jak patologia czy biologia molekularna.

Profesor podkreślił również rosnące znaczenie diagnostyki radiologicznej w leczeniu nowotworów. Wspomniał o istotnych postępach w leczeniu niektórych chorób onkologicznych, które pozwoliły przekształcić je w choroby przewlekłe, dzięki czemu pacjenci zaczęli rzadziej na nie umierać.

Polkowski odwołał się do pięciolecia działania Kliniki Chirurgii Onkologicznej USK1 przy ulicy Radziwiłłowskiej, podkreślając korzyści płynące z inwestycji w nowe obiekty kliniczne. Zauważył, że im krótsza jest odległość między miejscem zamieszkania pacjenta a centrum onkologii i radioterapii, tym lepiej dla pacjenta. Dzięki budowie nowych ośrodków radioterapii, pacjenci mają teraz łatwiejszy dostęp do tej formy leczenia.

Doktor Aleksandra Kozłowska, kierownik Zakładu Radioterapii USK1, przypomniała o początkach działalności zakładu w 2019 roku przy ulicy Radziwiłłowskiej. Podała, że przez pięć lat liczba wykonywanych procedur medycznych wzrosła z 306 do 1121 rocznie. Wskazała także na stały wzrost liczby pacjentów leczonych w ośrodku, wielu z nich cierpi na nowotwory przewodu pokarmowego.

Doktor Kozłowska podkreśliła zaangażowanie personelu zakładu w tworzenie atmosfery przyjaznej i pełnej empatii dla pacjentów. Zdaniem dr Kozłowskiej, edukacja pacjentów na temat procesu leczenia i tego, co mogą oczekiwać, jest kluczowym elementem skutecznego leczenia onkologicznego.