Gruźlica – niebezpieczna choroba zakaźna, która może rozprzestrzeniać się przez oddychanie

Gruźlica – niebezpieczna choroba zakaźna, która może rozprzestrzeniać się przez oddychanie

Mimo że gruźlica jest często kojarzona z przeszłością, to nadal stanowi duże zagrożenie dla zdrowia publicznego, powodując śmierć ponad miliona osób na całym świecie każdego roku. Niedawno naukowcy z Holandii opublikowali badania sugerujące, że ryzyko zarażenia gruźlicą istnieje nawet podczas przebywania w bliskim otoczeniu osoby zakażonej.

Gruźlica, wywoływana przez bakterię Mycobacterium tuberculosis, jest jedną z najczęstszych i najbardziej śmiertelnych infekcji na świecie. Po krótkim okresie spadku związanej ze skutkami pandemii COVID-19, choroba ta ponownie zajęła pierwsze miejsce na liście najbardziej śmiertelnych chorób.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, w 2020 roku po raz pierwszy od 15 lat odnotowano wzrost liczby zgonów spowodowanych gruźlicą na świecie. Dane WHO pokazały, że w 2022 roku gruźlica była przyczyną śmierci 1,6 miliona osób, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce. Dla porównania, w tym samym roku z powodu COVID-19 zmarło 1,22 miliona osób.

W Polsce również obserwuje się wzrost liczby zakażeń gruźlicą. Według danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, w 2022 roku stwierdzono w Polsce 4 314 przypadków gruźlicy, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do 3704 zachorowań w 2021 roku i 3388 w 2020 roku.

Nowe badania dowodzą jednak, że gruźlica może rozprzestrzeniać się nie tylko przez kaszel, kichanie, mówienie czy śmiech, jak wcześniej sądzono, ale także przez zwyczajne oddychanie. Profesor Frank Cobelens z Global Health w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Amsterdamie był jednym z autorów badania opublikowanego w The Lancet Infectious Diseases. Badanie to wykazało, że z pięciu osób z pozytywnym wynikiem testu na gruźlicę, cztery nie miały typowego objawu – kaszlu.

Profesor Cobelens podkreślił konieczność znalezienia innego sposobu diagnozowania tej choroby, aby uniknąć przeoczenia jakiegokolwiek przypadku zakażenia. W badaniu przeanalizowano dane pochodzące od ponad 600 tysięcy osób z 12 różnych krajów i stwierdzono, że aż 82,8% osób zarażonych gruźlicą nie raportowało uporczywego kaszlu, a 62,5% w ogóle nie miało tego objawu.