Wpływ nowoczesnych technologii na ludzkie życie. Gospodarka, społeczeństwo, jednostka.

Wpływ nowoczesnych technologii na ludzkie życie. Gospodarka, społeczeństwo, jednostka.

Nie do przecenienia jest wpływ, jaki na nasze życie ma technologia. Zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Elektroniczne gadżety mają wpływ na nasze mózgi. Modyfikują także sposób, w jaki zorganizowane jest nasze społeczeństwo.

Technologia ma oczywisty wpływ na wolność jednostki, pod pewnymi względami ją zwiększając, pod innymi ograniczając. Ponieważ jednak kapitalizm jest systemem społecznym opartym na nierównościach władzy, truizmem jest, że technologia będzie odzwierciedlać te nierówności, ponieważ nie rozwija się w społecznej próżni. Mówi się, że wykluczenie cyfrowe będzie jednym z głównych elementów kształtowania społecznej stratyfikacji w XXI wieku.

Wieczorna pielęgnacja twarzy ; skóra atopowa

W kapitalizmie indywidualny kapitalista wprowadza technologię i poprawia produktywność w celu zwiększenia własnego indywidualnego zysku, bez względu na standard życia pracowników lub potrzeby społeczeństwa.

Technologia wpływa też na to, jak myślimy. Badania pokazują, że kontakt z technologią zmienia nasze procesy poznawcze i naszą zdolność do przyjmowania informacji. Jednym z głównych odkryć jest to, że stajemy się społeczeństwem „kognitywnych odciążających”, co oznacza, że ​​nie zapamiętujemy już ważnych informacji. Przechowujemy je na inteligentnych urządzeniach, które zbierają o nas informacje i przekazują je firmom, które personalizują usługi marketingowe.

Wpływ technologii na codzienne życie może przybierać różne formy. Te najbardziej prozaiczne to te związane z psychiką i zdrowiem. Potencjalne szkodliwe skutki długotrwałego korzystania z ekranu i korzystania z technologii obejmują nasilone objawy deficytu uwagi, upośledzoną inteligencję emocjonalną i społeczną, uzależnienie od technologii, izolację społeczną, upośledzony rozwój mózgu i zakłócony sen. Korzystanie z komputera o niewłaściwej porze dnia lub przez zbyt wiele godzin w ciągu dnia może powodować słaby sen, co powoduje depresję. Internet prowadzi do prawdziwego przeprogramowania mózgu, w tym uszkodzenia pamięci długotrwałej. Życie w świecie internetu upośledza umiejętność myślenia długoterminowego. E-świat nagradza natychmiastową gratyfikacją, która zniechęca do podejmowania działania mogącego dać korzyści w dalszej perspektywie czasowej.

Technologia zmienia także stosunki pracy. Rzeczywistość poddana cyfryzacji rządzi się nowymi prawami. Duża część pracy przeniosła się w przestrzeń wirtualną. Rosnącą popularnością cieszy się praca zdalna. Elektroniczne otoczenie pozwala na wielozadaniowość, słynny multitasking. Zatrudnienie pozostaje w dużej mierze niestabilne.

Jesteśmy dziś przeładowani informacjami. Technologia w ogromnym stopniu zmieniła nasz sposób doświadczania świata. Jesteśmy ze wszech stron bombardowani obrazami. Jak mawiał słynny sytuacjonista Guy Debord – żyjemy w społeczeństwie spektaklu. Nasza percepcja rzeczywistości pozostaje zniekształcona. Nie liczy się być czy mieć – jak brzmiał popularny dylemat. Dziś najważniejszym jest jawienie się, sprawianie wrażenia.