Wykorzystanie konserwantów w produkcji kosmetyków – konieczność czy wybór?

Wykorzystanie konserwantów w produkcji kosmetyków – konieczność czy wybór?

W obecnych czasach, rosnąca świadomość konsumentów skłania ich do wyboru produktów o naturalnym składzie. Niemniej jednak, bez użycia konserwantów, produkcja kosmetyków na skalę masową jest nie do zrealizowania. Składniki pochodzenia organicznego i białkowego, często obecne w produktach kosmetycznych, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju mikroorganizmów. Odstąpienie od stosowania konserwantów nie tylko byłoby niewłaściwe z punktu widzenia ekonomii, ale mogłoby również stanowić rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

Rzecz jasna, istnieją produkty kosmetyczne wolne od konserwantów. Takie kosmetyki są zazwyczaj tworzone w warunkach domowych, na indywidualne potrzeby, z użyciem składników ekologicznych. W takich sytuacjach, kluczowe znaczenie ma przestrzeganie odpowiednich formuł oraz warunków produkcji. Prawidłowe przechowywanie tych produktów oraz utrzymanie sterylnych warunków pracy są równie ważne. Nieodpowiednia czystość mikrobiologiczna może prowadzić do rozwoju grzybów, pleśni i bakterii, co z kolei obniża standard produktu i może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkownika.

W związku z rosnącym zainteresowaniem ekologicznymi kosmetykami, coraz więcej produktów dostępnych na rynku deklaruje brak konserwantów. To jednak nie znaczy, że nie znajdują się w nich substancje o działaniu konserwującym. Często takie produkty zawierają substancje, które nie figurują na oficjalnej liście konserwantów, ale pełnią podobną rolę. W Polsce, regulacje dotyczące konserwantów są zgodne z przepisami Unii Europejskiej (Załącznik 4 do Ustawy o Kosmetykach oraz Załącznik VI do Dyrektywy Kosmetycznej 76/768/EWG). Lista 56 dopuszczonych konserwantów z ustalonymi bezpiecznymi stężeniami została poszerzona o substancje o właściwościach antyseptycznych i bakteriobójczych, takie jak olejki eteryczne i alkohole.