Zmiana przepisów dotyczących wypisywania recept na darmowe leki – reakcja na długotrwałe prośby

Zmiana przepisów dotyczących wypisywania recept na darmowe leki – reakcja na długotrwałe prośby

Ważne zmiany dotyczące dostępności bezpłatnych leków dla seniorów 75+ i osób poniżej 18 roku życia zaszły we wrześniu 2023 roku. Dotychczas nie wszyscy medycy mieli prawo do przepisywania darmowych recept, ale Wiceministerstwo Zdrowia obiecuje niedługo to zmienić.

Niemniej jednak, nie od razu wszyscy lekarze mogli korzystać z tego prawa. Lekarze prowadzący własną praktykę, jak również ci pracujący w hospicjach, domach opieki, ośrodkach zdrowia psychicznego czy szpitalach psychiatrycznych byli pozbawieni takiej możliwości. Od dawna słychać było głosy apelujące do Ministerstwa Zdrowia o zniesienie tych niekorzystnych ograniczeń. Wygląda na to, że wreszcie te prośby zostaną uwzględnione.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas rozmowy z serwisem Zdrowie PAP stwierdził: „Mamy świadomość, że powinniśmy poszerzyć krąg osób uprawnionych do przepisywania darmowych recept i planujemy to uczynić. Prace nad ułatwieniami dla lekarzy i farmaceutów są w toku”. Miłkowski dodał, że celem jest umożliwienie wszystkim lekarzom przepisywania darmowych recept, które będą związane z uprawnieniami pacjenta. Na kwiecień i maj zaplanowano proces konsultacji publicznych, który został już wcześniej przedyskutowany ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów.

Nowe regulacje dotyczą wyłącznie praw do wystawiania recept. Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmienić listy leków objętych refundacją. Aktualnie lista refundacyjna dla osób poniżej 18 roku życia zawiera 2800 pozycji, a lista dla seniorów – 3754.

Przed wrześniem 2023 roku darmowe leki były dostępne tylko dla osób powyżej 75 roku życia. Od tego czasu obowiązuje poszerzony program, który obejmuje również osoby 65+ oraz dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Prawo do otrzymania recepty na darmowe leki będzie w pierwszej kolejności weryfikowane za pomocą numeru PESEL. Leki te mogą być przepisane jedynie na podstawie diagnozy lekarskiej, której zasady refundacji są zgodne.